چگونه از کودک آزاری اجتناب کنیم؟
کودک آزاری

چگونه از کودک آزاری اجتناب کنیم؟

2021

کودکان درمانده و در معرض سو abuse استفاده قرار دارند. این مقاله ویژه والدینی است که می خواهند فرزندان خود را از بدرفتاری نجات دهند.

تاریخچه قوانین کودک آزاری
کودک آزاری

تاریخچه قوانین کودک آزاری

2021

این مقاله تاریخچه قوانین کودک آزاری ، چگونگی پیدایش و تکامل آنها را کشف می کند.

خدمات موجود برای مبارزه با کودک آزاری
کودک آزاری

خدمات موجود برای مبارزه با کودک آزاری

2021

کسانی که به دنبال عدالت برای کودک آزاری هستند ، در این مقاله اطلاعات مفصلی درباره خدمات موجود برای مبارزه با کودک آزاری ارائه شده است.

داستان کودک آزاری: علائم و آمار
کودک آزاری

داستان کودک آزاری: علائم و آمار

2021

683000 کودک در سال 2015 در ایالات متحده مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در این مقاله بسیاری از حقایق ، ارقام و آمار بیشتر درباره کودک آزاری ذکر شده است.