نحوه برقراری ارتباط با همسرتان در دوران جدایی

نحوه برقراری ارتباط با همسرتان در دوران جدایی

در این مقالهتصمیم برای جدایی ، چه از نظر قانونی و چه از نظر روانی ، تغییری اساسی است که در زندگی خود ایجاد خواهید کرد.اگرچه به نظر می رسد ازدواج شما در حال حاضر از یک بحران بزرگ عبور کرده است ، اما امید است که دوباره آن را دوباره در مسیر قرار دهید.

یاد آوردن، جدایی به معنای طلاق نیست ؛ از نظر فنی ، شما هنوز ازدواج کرده ایدبرقراری ارتباط با همسرتان در هنگام جدایی ضروری است ، اگر هنوز می خواهید پیوندی را که شما را به هم نزدیک کرده دوباره از سر بگیرید و ارتباطی را که به نظر می رسد از بین رفته دوباره برقرار کنید.


صمیمیت فکری

در این مقاله ، ما به برخی از جدایی های زناشویی خواهیم پرداخت نکات ، و ما یاد خواهیم گرفت چگونه می توانید به طور موثر با همسرتان ارتباط برقرار کنید هنگام جدایی

همچنین تماشا کنید:برقراری ارتباط خوب و باز

حتی اگر تصمیم دارید مدتی از هم جدا شوید ، این بدان معنا نیست که نمی توانید دوست بمانید و به هم اهمیت دهید.با همسرتان درمورد اینکه در واقع چه رابطه ای باید بین شما برقرار شود ، و چقدر تعامل لازم است با او در میان بگذارید.

این به شما کمک می کند تا از اشتباهات رایجی که زوجین هنگام جدایی مرتکب می شوند .تنظیم ازدواج جدایش، جداییرهنمودها، ترجیحاً از همان ابتدا ، به منظور روشن بودن در اهداف خود و جلوگیری از هرگونه تردید یا هرگونه سردرگمی در آینده.


رابطه جنسی عالی بعد از 50 سالگی

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه در دوران جدایی ازدواج خود را نجات دهید ، باید این واقعیت را تأیید کنید که باید یاد بگیرید چگونه یک شنونده خوب باشید.

یادگیری نحوه برقراری ارتباط با همسرتان به او نشان می دهد که شما واقعاً علاقه مند به درک احساسات او هستید و با این کار ، واقعاً علاقه مندید که کارها دوباره کار کنند.

هر ازدواج به روش خاص خود پیچیده و متفاوت است ، اما از طریق گفتگوی صادقانه 'دادن و گرفتن' ، پیوند سابق که در وهله اول شما را متحد کرد ، می تواند دوباره تقویت شود.

سازگاری کلیدی است

سازگاری کلیدی است

یکی از با ارزش ترین ها مشاوره جدایی ازدواج ما می توانیم به شما بدهیم این است که هنگام برقراری ارتباط با همسرتان در اقدامات یا استراتژی خود ثابت قدم بمانید.

بعد از اینکه کانال ارتباطی خوبی ایجاد کردید (یا دوباره برقرار کردید) ، آن را حفظ کنید و با حوصله پرورش دهید.

در جلسات خود با همسرتان وقت شناس باشید و به او نشان دهید که متعهد به ساختن دوباره این کار هستید.

در ابتدا ممکن است دشوار به نظر برسد ، اما اگر در تلاش خود برای برقراری ارتباط منظم با همسرتان در هنگام جدایی استقامت نداشته باشید ، می توانید وضعیت فعلی خود را به طلاق برساند.

اهداف تعیین کنید

اگر می خواهید یاد بگیرید چگونه می توان ازدواج خود را در طول جدایی از نو ساخت ، ابتدا اهداف رابطه خود را تعیین کنید.

بسیاری از زوجین قادر به روشن کردن نور بین خود نیستند ، زیرا آنها به اندازه کافی متمرکز بر آنچه که واقعاً می خواهند انجام دهند نیستند.

سردرگمی یک دشمن وحشتناک است که هنگام بازسازی ازدواج پس از جدایی باید داشته باشد و اغلب اوقات اینکه چه کاری باید هنگام جدایی انجام شود ، می تواند یک سوال دشوار برای پاسخ دادن باشد.


مشاوره پس از طلاق

با همسرتان در یک میز بنشینید و یک توافق نامه جدایی را بنویسید که در آن مشکلات و تمام مراحل چگونگی موفق شدن شما را در شرایط کنونی روی کاغذ بیاورید.

آیا جدایی های آزمایشی جواب می دهد؟

این بستگی به این دارد که از چه مکانی می خواهید بدست آورید جدایی آزمایشی . جدا بودن همان طلاق نیست.

به عنوان مثال ، چون طلاق نگرفته اید ، حتی اگر از هم جدا شده اید ، همچنان مزایای ازدواج را حفظ می کنید.

شاید هر دوی شما بخواهید آنها را حفظ کنید و می خواهید موارد خاصی را دنبال کنید دستورالعمل های جدایی آزمایشی. به عنوان مثال ، وقتی به انگیزه های مالیاتی فکر می کنید ، به عنوان نکته جدایی در محاکمه ، تفکیک قانونی بسیار خوب است.

اگر می خواهید در ازدواج خود صرفه جویی کنید ، لازم نیست در هنگام جدایی چیزی در ذهن خود داشته باشید ، چه رسد به مسائل مالی مربوط به جدایی.

شاید شما می خواهید همه چیز تا آنجا که ممکن است جدی شود و یکی از شما مرزهای جدایی آزمایشی را تعیین می کند.

یادگیری نحوه برقراری ارتباط با همسرتان در هنگام جدایی در ابتدا انجام آن سخت به نظر می رسد.

بسته به موقعیت هردوی شما ، از نظر عاطفی و ذهنی در روابط خود ، اگر از ابتدا مجموعه ای از دستورالعمل های جدایی زناشویی را دنبال کنید ، می توانید ازدواج خود را نجات دهید و به زندگی قبلی خود برگردید.

اگر می خواهید ازدواج را نجات دهید قطعاً هیچ ارتباطی در هنگام جدایی توصیه نمی شود.