واژه نامه اصطلاحات فرزندخواندگی
فرزندخواندگی

واژه نامه اصطلاحات فرزندخواندگی

2022

وقتی قصد دارید برای فرزندخواندگی بروید یا هر کسی علاقه مند به این زمینه است ، یک واژه نامه گسترده از اصطلاحات متداول استفاده کنید.

حقایق مهم درباره فرزندخواندگی همجنس
فرزندخواندگی

حقایق مهم درباره فرزندخواندگی همجنس

2022

فرزندخواندگی در بین زوج های همجنس بسیار محبوب است. این مقاله برخی از حقایق مهم را درباره فرزندخواندگی جنسیتی یکسان بیان می کند.

باز در مقابل فرزندخواندگی بسته شده
فرزندخواندگی

باز در مقابل فرزندخواندگی بسته شده

2022

بیشتر و بیشتر والدین برای بهزیستی روانشناختی کودک ، فرزندخواندگی آزاد را انتخاب می کنند. این مقاله تفاوت بین فرزندخواندگی باز و بسته را توضیح می دهد.