اتحادیه های مدنی در مقابل مشارکت داخلی

اتحادیه های مدنی در مقابل مشارکت های داخلی


س questionsالاتی در مورد اعتماد به روابط

اتحادیه های مدنی و مشارکت های داخلی در دهه گذشته به ویژه برای روابط همجنسگرایان گزینه های محبوب ازدواج بوده اند. با رای سال 2015 دادگاه عالی آمریکا مبنی بر قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در تمام ایالت های آمریکا ، این روابط حداقل بخشی از قوانین حداقل در دو ایالت است.درست مانند بسیاری از قوانین ، قوانین مربوط به اتحادیه های مدنی و مشارکت های داخلی در ایالاتی که هنوز آنها را مجاز و به رسمیت می شناسند متفاوت است. به عنوان مثال ، بعضی از آنها نیاز به همجنسگرایی زوجین دارند در حالی که دیگران به زوج های همجنس باز نیز اجازه می دهند. بعلاوه ، بعضی از ایالت ها (مانند کالیفرنیا) از شرکای داخلی خود می خواهند مالیات مشترکی را برای اهداف ایالتی (صرف نظر از تشکیل پرونده مالیات فدرال) ثبت کنند.بنابراین ، وقتی همه چیز مرتب شد ، تفاوت این دو گزینه برای ازدواج چیست؟

در اینجا چند تفاوت کلی وجود دارد:  • اتحادیه های مدنی به عنوان مشارکت 'ثبت شده' یا 'مدنی' شناخته می شوند ، در حالی که مشارکت های داخلی شرایطی هستند که شرکا در یک زندگی خانوادگی مشترک هستند.
  • اتحادیه های مدنی از نظر قانونی به رسمیت شناخته شده و مشابه ازدواج هستند ، در حالی که مشارکت داخلی به طور کلی یک وضعیت قانونی است که شبیه ازدواج نیست.
  • اتحادیه های مدنی مزایای دولتی زیادی را به زوج های متاهل اعطا می کنند ، در حالی که مزایای مشارکت های داخلی به طور کلی کمتر است. برخی از مزایا عبارتند از: حمایت از فرزند ، مزایای مالیات دولت ، فرزندپروری مشترک و موارد دیگر.
  • اتحادیه های مدنی اعلام شده است که به ازدواج همجنسگرایان تبدیل می شوند ، در حالی که مشارکت داخلی چنین نیست.
  • اتحادیه های مدنی در 6 ایالت به رسمیت شناخته شده اند ، در حالی که مشارکت های داخلی در 11 ایالت به رسمیت شناخته شده اند.
  • وقتی صحبت از مزایای دولت می شود ، کسانی که معمولاً به اتحادیه های مدنی اعطا می شوند شامل مزایای مالیاتی یکسان ، حمایت از فرزند و همسر ، تصمیمات پزشکی ، بیمه درمانی ، اعتبار مشترک ، ارث ، فرزندپروری و حقوق همسر در سطح دولت هستند. از طرف دیگر ، مشارکت داخلی بسیار کمتر در ازدواج مشترک است ، از جمله حق تصمیم گیری پزشکی ، اقامت مشترک ، فرزندخواندگی ناپدری ، پوشش مراقبت های بهداشتی و ارث.

لازم به یادآوری است که قوانین و مزایای اتحادیه های مدنی و مشارکت های داخلی در ایالت هایی که آنها را به رسمیت می شناسند متفاوت خواهد بود. اگر می خواهید وارد هر یک از این روابط جایگزین شوید ، حتماً با قوانین محلی و ایالتی خود مشورت کنید.