5 اصل کتاب مقدس برای برقراری ارتباط خوب در یک ازدواج مسیحی

اصول کتاب مقدس برای برقراری ارتباط خوب در یک ازدواج مسیحی

در این مقالهخوب ارتباطات کلید هر ازدواج است. ارتباط خوب این اطمینان را می دهد که هم شما و هم همسرتان احساس احترام ، اعتبار و درک می کنید. ارتباطات کلیدی برای جلوگیری و رفع صحیح هرگونه سو mis تفاهم و تلاش برای حل مشکلات برای آینده ای شادتر در کنار یکدیگر است.
مردان ناامن

برای کسانی که در ازدواج های مسیحی ، ایمان می تواند یک منبع اضافی برای حمایت از طریق فراز و نشیب های زندگی باشد.

این می تواند به تقویت قلب شما کمک کند و روش برقراری ارتباط با همسرتان را بهبود ببخشید . کتاب مقدس منبع الهام ، قدرت و تشویق خانواده های مسیحی در همه جا است. همچنین منبع توصیه های قدرتمندی است که می تواند ازدواج شما را بهبود بخشد ، تغییر دهد و شکل دهد.ازدواج مسیحی چیست؟ چرا با ازدواج های دیگر متفاوت است؟

عاملی که ازدواج مسیحی را از دیگران متمایز می کند این است که فقط بر اساس آن نیست عشق و اتصال ازدواج مسیحی مانند یک پیمان است ، تعهدی که قابل قطع نیست.

زوج های مسیحی حداقل به این راحتی از ازدواج خارج نمی شوند ، زیرا آنها با گرفتن برخی از مسیحیان در حل مسائل خود کار می کنند مشاوره رابطه به جای اینکه رابطه خود را کنار بگذارند.تعداد زیادی از کتاب مقدس وجود دارد مشاوره ازدواج موجود است که می تواند به غلبه بر بیشتر موانع عبور و مرور در زوج های متاهل کمک کند.

ارتباطات ازدواج مسیحی چیست؟

در ازدواج و روابط مسیحی ، کدهای خاصی وجود دارد که باید در ارتباطات دنبال شوند.تبادل ارتباط مسیحی باید با مهربانی ، احساسات قلبی پر شود و باید مدنی باشد. اصول ازدواج کتاب مقدس بیان می دارد که در رابطه با ارتباطات در یک ازدواج مسیحی باید به این کدها رعایت شود.

ارتباطات ازدواج مسیحی راه حل بسیاری از موارد مشکلات در ارتباطات در یک ازدواج مسیحی. این پاسخ به س questionsالاتی مانند نحوه برخورد با همسر نق زدن ، از نظر کتاب مقدس و مدنی دارد.توصیه های کتاب مقدس برای ازدواج بیان می کند که اگر شما با همسرتان با مهربانی صحبت کنید ، آنها در نهایت همان رفتار متقابل را خواهند داشت و باعث برقراری ارتباط خوب در یک ازدواج مسیحی می شوند.

در اینجا پنج اصل کتاب مقدس برای آورده شده است ارتباط خوب در یک ازدواج مسیحی.

با یکدیگر همانطور که دوست دارید با شما رفتار شود رفتار کنید

متی 7: 12 به ما می گوید: 'بنابراین ، هر کاری که می خواهید دیگران برای شما انجام دهند ، همین کار را نیز برای آنها انجام دهید'.

این یک اصل قدرتمند برای اعمال در هر ازدواج است. به این فکر کنید - چگونه پاسخ می دهید به نق زدن ، فریاد کشیدن ، یا صحبت کردن با شما به روشی نامهربان؟

بیشتر افراد با شادی یا آرامش به ارتباط عصبانی و آسیب زا پاسخ نمی دهند - و این شامل شما و همسرتان می شود.

بیاموزید با یکدیگر رفتار کنید همانطور که دوست دارید خودتان با شما رفتار کنند. اگر می خواهید همسرتان هنگام صحبت به شما گوش دهد ، در انجام کارها به شما کمک کند یا نسبت به خود محبت یا مهربانی بیشتری نشان دهید ، با انجام این کارها برای او شروع کنید. این یک اصل مهم در ارتباطات ازدواج مسیحی است.

وقتی با یکدیگر خوب رفتار می کنید ، در رابطی برای برقراری ارتباط صادقانه و عاشقانه کتاب مقدس در ازدواج باز می کنید که باعث تغذیه هر دو طرف می شود.

نماز را در قلب ازدواج خود نگه دارید

1 تسالونیکیان 5:17 به ما می گوید که 'دائماً دعا کنید.' ایمان در قلب زندگی مسیحیان قرار دارد و همین امر آن را در قلب ازدواج های مسیحیان نیز قرار می دهد. نماز ما را با خدا همسو می کند و عشق ، مراقبت ، شفقت و وفاداری او به ما و ما را به او یادآوری می کند.

دعا به معنای پیش بردن مشکلات پیش روی خدا و آگاه ساختن اوست که واقعاً در قلب ما چیست. اگر در رابطه با ازدواج در یک ازدواج مسیحی نگرانی دارید ، آنها را در دعا به خدا بسپارید و او را از نگرانی های خود مطلع کنید. به هر حال ، او از قبل قلب شما را می شناسد.


چه مدت قبل از ازدواج قرار بگذاریم

صدای آرام و کوچک درون شما را در چگونگی برقراری ارتباط سالم با شریک زندگی خود راهنمایی می کند.

دعا کردن با هم راهی زیبا برای ازدواج خود را تقویت کنید . با هم بنشینید و دعا کنید و قدرت و بینش برقراری ارتباط خوب در یک ازدواج مسیحی را بخواهید.

گذشت را تمرین کنید

افسسیان 4:32 به ما می گوید که 'باشید مهربان و دلسوز نسبت به یکدیگر ، همدیگر را ببخشید ، همانطور که خدا در مسیح شما را بخشید. '

برقراری ارتباط خوب وقتی یکی از این افراد یا عصبانیت ، کینه توزی یا احساسات آزاردهنده گذشته را پرستار کنید ، دشوار است. وقتی عصبانیت خود را حفظ می کنید و در قلب خود نسبت به شریک زندگی خود گذشت نمی کنید ، دیدن وضع موجود را به وضوح دشوار می کند.

شما با قصد آزار و اذیت ، شلاق زدن یا ابراز خشم و ناامیدی خود نزدیک می شوید و با این کار ممکن است دل آنچه را که می خواهند به شما بگویند از دست بدهید. در صورت عدم کنترل عصبانیت رشد کرده و ارتباط را دشوارتر می کند.

اجازه دادن به احساسات منفی خود به بهترین وجهی شما خلاف اصول ارتباطات کتاب مقدس است. برای اطمینان از برقراری ارتباط صلح آمیز در ازدواج مسیحی ، باید آنها را کنار بگذارید.

گذشته در گذشته است. سالم ترین چیز برای ازدواج شما این است که اجازه دهید در آنجا بماند. مطمئناً مهم است که هنگام بروز مشکلات با آنها کنار بیایید و آنها را به روشی حل کنید که هر دو بتوانید با آنها زندگی کنید.

با این حال ، هنگامی که به یک موضوع رسیدگی شد ، آن را رها کنید. در بحث های بعدی آن را بالا نکشید.

همچنین مهم است که کینه را حفظ نکنید. کینه توزی روابط شما با همسرتان را رنگ آمیزی می کند و شما را از دیدن آنچه خوب و ارزشمند ارزیابی در ازدواج است باز می دارد. همسر شما فقط انسان است و این بدان معناست که گاهی اوقات ، مانند شما ، مرتکب اشتباه می شوند.

تمرین یاد بگیرید بخشش همانطور که توسط مسیح نشان داده شده است ، بنابراین می توانید با قلبی باز و با اعتماد به یکدیگر نزدیک شوید. بخشش برای برقراری ارتباط سالم در یک ازدواج مسیحی بسیار مهم است.


چالش های ازدواج دوم

برای گوش دادن وقت بگذارید

جیمز 1: 19-20 به ما می گوید که 'همه باید زود گوش کنند ، حرفشان کند و عصبانی شوند.'

این هست ازدواج فوق العاده توصیه هایی که پس از اجرا ، راه ارتباط شما با یکدیگر را برای همیشه تغییر می دهد. چند بار بی صبرانه منتظر هستید تا شریک زندگی خود صحبت خود را تمام کند تا بتوانید حرف خود را بزنید؟ در صورت داشتن احساس بدی نداشته باشید - این یک غریزه طبیعی است و انجام آن بسیار آسان است.

اگر می توانید بدون قضاوت یا انتظار برای پریدن ، گوش دادن را بیاموزید ، ارتباطات در یک ازدواج مسیحی می تواند به طرز چشمگیری بهبود یابد. شما در مورد شریک زندگی خود ، و امیدها ، ترس ها و احساسات او چیزهای زیادی خواهید آموخت.

به دقت گوش دادن یک تجربه معتبر است. با تهیه آن هدیه به همسرتان ، شما دو نفر را می آورید نزدیکتر به همدیگر .

گاهی اوقات شریک زندگی شما حرفهایی می زند که تحمل آن سخت است. به جای اینکه با یک پاسخ عصبانی عجله کنید ، کمی وقت بگذارید تا قبل از صحبت فکر کنید. به دنبال قلب سخنان آنها بگردید - آیا آنها عصبانی هستند یا ترسیده اند؟ آیا آنها ناامید شده اند؟

به جای این که به حالت دفاعی بروید ، به دنبال کارهایی باشید که می توانید برای حمایت از آنها انجام دهید. این برای برقراری ارتباط خوب در یک ازدواج مسیحی مهم است.

ایمان مسیحی به شما و همسرتان زمینه مشترکی می دهد ، بنیادی مهربان و دوست داشتنی است که می توانید از طریق آن ازدواجی ایجاد کنید که هر دو شما را تغذیه کند و شما را به یکدیگر و همچنین به خدا نزدیک کند.